Article

IELTS or IELTS for UKVI?

IELTS or IELTS for UKVI?

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.IELTS results are recognised by more than 9,000 organisations, including educational institutions, employers, professional associations and governments in 145 countries around the world.

If you make a visa application to stay or move to the UK, you need to be aware of changes made by United Kingdom Visas and Immigration (UKVI).

UK government announced important changes to Secure English Language Tests (SELT) and approved IELTS (IELTS for UKVI) and IELTS Life Skills Test as a SELT for visa purposes in February 2015. These changes came into effect from 6 April 2015.

As for Mongolia, the first IELTS for UKVI and IELTS Life Skills test was taken in July 2015 at ESP Foundation and assumed to have once every 6 months.

If your IELTS test date was on or before 22 April 2015, UKVI will accept your results until 5 November 2015. From 23 April, UKVI will require you to submit results from an “IELTS for UKVI” test that was completed at an IELTS test centre.

The registration process and test day journey for IELTS UKVI is different from IELTS test. The Test Report Form is also slightly different, to show that candidates have taken the test at an IELTS UK visa session. The test format is exactly the same- same content, examiners, level of difficulty, scoring and etc.

IELTS Life Skills is a test of Speaking and Listening, available at CEFR Level A1 and CEFR Level B1. It is designed to meet the requirements of UK Visas and Immigration for certain visa categories and other immigration purposes. Before you register for the IELTS or IELTS for UKVI or IELTS Life Skills test we highly recommend you to check with your institution and organisation which test they require to take.

On the test day candidates must bring following documents:

IELTS candidates:

 • Confirmation Letter
 • Passport or Identity Card you used on IELTS Application Form.

“IELTS for UKVI” and “IELTS Life Skills” test candidates:

 • A confirmation e-mail printed copy (This e-mail is sent to the candidate usually one week before the test day and it includes information about test date, venue, speaking test time and documents you should bring on the test day.)
 • The same identity document as the one recorded in your application
 • In colour printed copy of the identity document
 • A completed Consent form (for candidates under the age of 18) 

IELTS болон IELTS for UKVI шалгалтуудын ялгаа

IELTS шалгалт

IELTS-н шалгалт нь Англи хэлний түвшин тогтоох олон улсын шалгалтын нэг бөгөөд өдгөө дэлхий даяар боловсролын байгууллага, их дээд сургууль, ажил олгогч, мэргэжлийн холбоо болон засгийн газрын агентлагууд зэрэг нийт 9000 гаруй байгууллага 145 оронд хүлээн зөвшөөрөгддөг.

IELTS for UKVI шалгалт

Их Британийн Засгийн Газраас 2015 оны 02-р сард тус улсад суралцах, ажиллах болон амьдрах зорилгоор виз хүсч байгаа иргэдэд холбоотой SELT (Secure English Language Tests) системдээ өөрчлөлт оруулж байгаагаа зарласан бөгөөд энэ нь 2015 оны 04-р сараас 6-наас эхлэн хэрэгжсэн. SELT шалгалтын жагсаалтанд IELTS болон IELTS Life Skills шалгалтуудыг албан ёсоор оруулж IELTS шалгалтыг SELT маягаар өгөх бол IELTS UKVI гэсэн шалгалтыг зөвхөн Британийн Зөвлөлийн (British Council) харъяа байгууллага дээр авч байхаар журам гаргасан.

Та IELTS шалгалтыг 2015 оны 04-р сарын 22-ноос өмнө өгсөн бол оноогоо виз авахад 2015 оны 11-р сарын 05-ны дотор ашиглах боломжтой байсан ба 4-р сарын 23-наас хойш авсан оноогоороо тус улсаас виз хүсэх боломжгүй болж байгаа юм.

Монгол Улсад уг шалгалтыг ИЭСПИ Сан сургалтын төв  дээр 2015 оны 7-р сараас эхлэн зургаан сард нэг удаа авч байна. IELTS болон IELTS for UKVI шалгалтын бүртгэл тусдаа явагдах бөгөөд шалгалтын өдөр явагдах бүртгэлийн журам нь бас арай өөр байдаг. Мөн шалгалтын дүнгийн гэрчилгээн дээр IELTS for UKVI шалгалт өгснийг тодорхойлсон байдаг.

Та Их Британи явах зорилгоор шалгалт өгөх гэж байгаа бол ямар шалгалт өгөх вэ гэдгээ сайн судалж тодруулах хэрэгтэй. Их Британийн ихэнх сургуулиуд (undergraduate, graduate programme) IELTS оноог зөвшөөрч байгаа тул та өөрийн элсэн орох гэж буй сургуулиасаа заавал тодотгон асууж байж аль шалгалтанд бүртгүүлэхээ шийдээрэй.

IELTS Life Skills шалгалт

IELTS Life Skills шалгалт нь таны ярих болон сонсох чадварыг шалгадаг IELTS шалгалтын шинэ төрөл юм. Уг шалгалт Их Британид гэр бүлийн холбогдолтой болон цагаачлах виз хүсэх гэж байгаа хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан шалгалт бөгөөд дүн нь ч гэсэн зөвхөн таны тэнцсэн болон тэнцээгүйг тодорхойлсон байдаг.

Шалгалтын өдөр авчрах бичиг баримтууд:

IELTS шалгалт:

 • Бүртгэлийн Хуудас (Confirmation Letter)
 • Шалгалтанд бүртгүүлсэн бичиг баримтны эх хувь (иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт)

IELTS for UKVI болон IELTS Life Skills шалгалт:

 • Шалгалтын өдрөөс 7 хоногийн  өмнө имэйл-ээр хүлээн авсан бүртгэл баталгаажуулсан хуудсыг хэвлэн авчрах (Энэ имэйл-д таны шалгалт өгөх өдөр, ирэх цаг, байр, ярианы шалгалтын хуваарь, авчрах бичиг баримт гэх мэт мэдээллүүдийг оруулсан байдаг.)
 • Шалгалтанд бүртгүүлсэн бичиг баримтны эх хувь (иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт)
 • Шалгалтанд бүртгүүлсэн бичиг баримтны өнгөт хуулбар
 • 18-с доош насны хүмүүс ‘Зөвшөөрлийн хуудас’ (Consent Form)-аа хэвлэн авчрах

Contact us

For more advice and guidance about IELTS please contact us

 • IELTS Enquiry : 324313
 •  
 • General Information : 321517

Connect with us

Follow us & get in touch.

Please visit our facebook page and get up to date information!