Announcements

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

IELTS Test Centre (Ulaanbaatar, Mongolia): 

Attention to IELTS Examination Potential Candidates

The IELTS examination fee in Mongolia will be MNT 575,000 (Five hundred and seventy five thousand tugriks) from February 01, 2019 onwards.

IELTS Test Centre in Mongolia
ESP Foundation
November 14, 2018
Ulaanbaatar

IELTS шалгалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд

Британийн Зөвлөл, Кэмбрижийн шалгалтын системийн шинэчлэл, шалгалтын гадаад хураамжийн болон валютын ханшийн өсөлтөөс үүдэн 2019 оны 2-р сарын 1-ээс эхлэн IELTS шалгалтын хураамж 575,000 төгрөг (Таван зуун далан таван мянган төгрөг) болж өөрчлөгдлөө.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлавахыг хүсвэл tsolmon@esp.mn хаягт хандана уу. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Монгол дахь IELTS шалгалтын албан ёсны төв
ИЭСПИ Сан

2018 оны 11-р сарын 14-ний өдөр

Category: 

Contact us

For more advice and guidance about IELTS please contact us

  • IELTS Enquiry : 324313
  •  
  • General Information : 321517

Connect with us

Follow us & get in touch.

Please visit our facebook page and get up to date information!