IELTS 3 week preparation course

The IELTS three week preparation course runs every...

IELTS or IELTS for UKVI?

The International English Language Testing...

IELTS Test Centre
ESP Foundation is the official IELTS Test Centre in...

On test day:You will find the IELTS test centre staff friendly,...
IELTS 3 week preparation courseThe IELTS three week preparation...
IELTS Test Centre ESP Foundation is the official IELTS Test Centre...

News and Announcements

JANUARY 19 SPEAKING TEST SCHEDULE

IELTS Test Centre (Ulaanbaatar, Mongolia): 

SPEAKING TEST SCHEDULE IS AVAILABLE FOR TEST TAKERS ON JANUARY 19, 2019 SESSION

Dear Test Takers,

The following is the instruction of how to check your speaking test schedule:

1. When you are successfully registered to IELTS test, you receive IELTS test confirmation email from British Council

2. Go to https://ielts.britishcouncil.org/CandidateLogin.aspx

3. Enter your email address and IELTS reference number. Your IELTS Reference Number can be found in your Confirmation Email. It starts with MN002 followed by 10 digit numbers, for example MN002-XXXXXX-XXXX

4. Click on “Your Test” tab where you will find your Speaking test day, time and venue information.

For more information, contact us at 976 11 324313.

Thank you

ШАЛГАЛТЫН ЦАГИЙН ХУВААРИЙГ ШАЛГАХ ЗААВАР

Шалгалт эхлэхээс 1 долоо хоногийн өмнө ярианы шалгалтын хуваарь гарна.

1. Дараах линк рүү орох https://ielts.britishcouncil.org/CandidateLogin.aspx

2. Имэйл хаяг болон IELTS reference number оруулна. Таны IELTS Reference Number шалгалтын бүртгэлийг баталгаажуулсан имэйлээр очих бөгөөд дараах хэлбэртэй байна MN002-XXXXXX-XXXX

4. "Your Test" цэсэн дээр дарснаар таны Ярианы шалгалт өгөх байршил, цагийн хуваарь гарч ирнэ.

Нэмэлт мэдээлэл авах бол дараах утсанд холбогдоно уу

976 11 324313.

Баярлалаа

IELTS шалгалтанд шалгуулагсдын анхааралд!

IELTS Test Centre (Ulaanbaatar, Mongolia): 

IELTS шалгалтыг зохион байгуулах явцад шалгуулагсдын дунд хуурч мэхлэх шинжтэй оролдлого гарсныг байгууллагын зүгээс таслан зогсоосон болно.

Англи хэлний мэдлэгийн түвшингээ дээшлүүлэхэд байнга анхаарч, шалгалтандаа бэлтгэл сайтай,  шударгаар  оролцохыг эрхэм хүндэт залуучууд та бүхэндээ уриалж байна.

IELTS шалгалтын Монгол улс дахь нэр хүндийг авч явдаг ИЭСПИ Сангийн хувьд шалгалтын аюулгүй байдал нь эн тэргүүний анхаарлын төвд байсаар ирсэн болно. Шалгуулагч шалгалтаа өгөхдөө:

  • Хуурах,бусдаас хуулах эсвэл бусдад туслах
  • Бусдын өмнөөс шалгалт өгөх эсвэл бусдыг өөрийн өмнөөс шалгалтанд оруулах
  • Өөр хүний шалгалтын хариуг хуулах
  • Шалгалтын материалыг хэсэгчлэн хуулбарлах
  • Шалгалтын дүнгийн хуулбар TRF дээрх мэдээллийг засах, өөрчлөх
  • Шалгалттай холбоотой аливаа мэдээлэл, материалыг шалгалтын өрөөнөөс авч гарахыг завдах
  • Шалгалттай холбоотой мэдээллийг бусдад дамжуулах, эсвэл тийм оролдлого хийх

зэрэг зөрчил гаргасан тохиолдолд шалгуулагчийн шалгалтыг хүчингүй болгож, IELTS шалгалтын дүнгийн хуулбарыг (TRF) олгохгүй болно.Мөн шалгалтын дүн гарснаас хойш шалгуулагч нь зөрчил, хууль бус үйлдэл хийсэн нь тогтоогдвол уг этгээдийн шалгалтын дүнг хүчингүй болгоно.

 Зөрчил, хууль бус үйлдэлд холбогдсон шалгуулагчид шалгалтын төлбөрийг буцаан олгохгүйн гадна шалгалтын өдрийг өөрчлөхгүй, цаашид IELTS шалгалт авахаас татгалзах хүртэл арга хэмжээ авахаа мэдэгдье.

 

ИЭСПИ Сан

April Test Registration Date

IELTS Test Centre (Ulaanbaatar, Mongolia): 

IELTS test registration for tests on April 6th and April 13th, 2019 will be opened on January 2, 2019.

Please register online here: http://esp.mn/new/?q=content/instruction-online-registration

For more information, please contact IELTS Test Centre at +976 11 321517

ON TEST DAY

IELTS Test Centre (Ulaanbaatar, Mongolia): 

ON TEST DAY

ARRIVAL TIME:      Please arrive at 07:45am on TEST DAY
TEST VENUE:         ESP Foundation Building, Sukhbaatar district, Oyutnii Street, Khoroo 8.

Click here IELTS Test Centre - ESP for google map direction to IELTS Test Centre.

Check in from 07:45 to 8:40am.

WRITTEN PART:

Writing test starts at 09:00am. Thus, candidates not being checked in by 08:40 am into the written test room will not be allowed to sit the written and speaking parts of the test and will not be eligible for transfer, cancellation or refund of any kind.

SPEAKING PART: 
Please arrive at least 30 minutes prior to the interview. Candidates not being checked in 15 minutes prior to the scheduled interview time into the speaking test room may not be admitted to the speaking test, and are not eligible for transfer, cancellation, or refund of any kind.

WHAT TO BRING TO THE TEST:

The EXACT SAME and VALID ID card (Mongolian nationals) or PASSPORT used for registration. If you fail to present the above mentioned documents before the check-in closing time, you are not allowed to sit the test, and not eligible for transfer, cancellation or any refund.

 

ШАЛГАЛТЫН ӨДӨР АНХААРАХ ЗҮЙЛС

ХЭЗЭЭ:          Шалгалт өгөх өдрийн өглөө 07:45 цаг
ХААНА:        ИЭСПИ Сангийн байр, Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж, 8-р хороо

IELTS Шалгалтын төвийн хаягийг энд дарж харна уу: IELTS Шалгалтын төв - ИЭСПИ Сан

Бүртгэлийн ажиллагаа 07:45 - 8:40 цагийн хооронд явагдаж дуусна.

БИЧГИЙН ШАЛГАЛТ:

Бичгийн шалгалт 09:00 цагт эхлэх тул 08:40 цагаас өмнө ирж бүртгүүлээгүй тохиолдолд бичгийн болон ярианы шалгалтад оруулахгүй бөгөөд шалгалтыг цуцлах, хойшлуулах эсвэл аливаа төлбөрийн буцаалт хийхгүй.

ЯРИАНЫ ШАЛГАЛТ: 

Шалгалт өгөх хүмүүсийн ярианы шалгалтын хуваарь өөр өөр цагт хуваарилагддаг тул та:

·         Шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө Шалгалтын төв дээр ирсэн байх.

·         Шалгалт эхлэхээс 15 минутын өмнө бүртгэлээ баталгаажуулаагүй тохиолдолд ярианы шалгалтанд оруулахгүй бөгөөд шалгалтыг цуцлах, хойшлуулах эсвэл аливаа төлбөрийн буцаалт хийхгүй.

ШАЛГАЛТАНД ЗАЙЛШГҮЙ АВЧ ИРЭХ БИЧИГ БАРИМТ:
 

Зөвхөн шалгалтанд бүртгүүлсэн бичиг баримт (ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ эсвэл ГАДААД ПАСПОРТ)-ыг авчирч, шалгалт өгөх бөгөөд бичиг баримт авч ирээгүй эсвэл сольж авч ирсэн тохиолдолд шалгалт өгөх боломжгүй. Мөн шалгалтыг хойшлуулах, цуцлах, эсвэл аливаа төлбөрийн буцаалт хийхгүй болохыг анхаарна уу.

Subscribe to Front page feed

Contact us

For more advice and guidance about IELTS please contact us

  • IELTS Enquiry : 324313
  •  
  • General Information : 321517

Connect with us

Follow us & get in touch.

Please visit our facebook page and get up to date information!